top of page
Foroverlent utfall.jpg

EASEFUL YOGA

Easeful yoga er inspirert av yoga & meditasjon, men har i tillegg fokus på sunn biomekanikk og henter inspirasjon i metoden til Pete Egoscue (Pain Free for Women). Øvelsene her er enkle og effektive og har som mål å forebygge, lette og ev. fjerne kroniske plager.

 

Easeful kan oversettes med letthet. Med andre ord utforsker vi det å møte utfordringer, både fysiske og mentale, med letthet. 

Timene gir deg muligheten til å dykke dypere ned i yogaen og bli kjent med og lande i deg selv. Den fysiske delen i timene ønsker å gi deg muligheten til å skape flyt, åpenhet, kraft og styrke og det vil legges til rette for fysiske øvelser både nede på gulvet, sittende og stående øvelser. Du vil også møte øvelser som inviterer inn mer tilstedeværelse, stillhet og ro.

 

Timene starter og avslutter med avspenning, pust og meditasjon. I den meditative delen vil du utfordres til å dykke dypere ned i deg selv og bli kjent med mer eller mindre ubevisste handlings- og tankemønstre. Et fokus vil være på å bevisst innta en vennlig og fredfull holdning mot deg selv og andre.

 

Kurset inkluderer også øvelser innen mindfulness, på norsk oversatt til oppmerksomt nærvær, som kan være en vei til å styrke sinnets og kroppens egne evner til selvregulering og heling. 

bottom of page